Febiga vzw Federatie van biogasbedrijven

Febiga, aangenaam!

Federatie van Belgische Biogasbedrijven: FeBiGa vzw

FeBiGa vertegenwoordigt 85% van alle Vlaamse grote biogasbedrijven met een totaal geïnstalleerd vermogen van 100 MW. Biogasproductie uit afvalwaterzuivering (UASB), rioolwaterzuivering (RWZI), stortgas, GFT- en pocketvergisting wordt niet door FeBiGa vertegenwoordigd.

FeBiGa wil als beroepsfederatie van biogasbedrijven een betrouwbare gesprekspartner zijn voor overheidsinstanties en de politieke wereld, ministers en kabinetten.

Het centrale doel is om de maatschappelijke ondersteuning voor de Vlaamse biogasbedrijven te verhogen door te werken aan de geloofwaardigheid van de biogassector.

Biogasbedrijven willen in de toekomst als vaste waarde worden beschouwd op het vlak van hernieuwbare energie én hun maatschappelijke bijdragen op het vlak van leefmilieu en landbouw gevaloriseerd zien.

Biogas - dé weg naar een bio-gebaseerde economie

Biogas 2018 in kerncijfers voor Vlaanderen

  1. Hernieuwbare energiebijdrage 1450 GWh > alle windmolens op land
  2. Groene stroom 700 GWh ~800.000 inwoners
  3. Nuttige groene warmte 750 GWh ~ 250.000 gezinnen itt. biomassaverbranding
  4. Energie-efficiëntie > 90% !!!
  5. Een continu beschikbare energieproductie itt. zon en wind
  6. > 2.500.000 ton regionale bedrijfsafvalverwerking
  7. Meest efficiente hernieuwbare energietechniek op het vlak van CO2 besparing
  8. Vermeden CO2-uitstoot >350.000 personenwagens;
  9. Op het vlak van recuperatie van waardevolle landbouwkundige nutriënten > 2.000.000 ton stikstof
  10. Biomethaan kan > 2,5% van alle transportbrandstof vervangen