Febiga vzw Federatie van biogasbedrijven

Febiga, aangenaam!

Federatie van Belgische Biogasbedrijven: FeBiGa vzw

FeBiGa vertegenwoordigt 85% van alle Vlaamse grote biogasbedrijven met een totaal geïnstalleerd vermogen van 100 MW. Biogasproductie uit afvalwaterzuivering (UASB), rioolwaterzuivering (RWZI), stortgas, GFT- en pocketvergisting wordt niet door FeBiGa vertegenwoordigd.

FeBiGa wil als beroepsfederatie van biogasbedrijven een betrouwbare gesprekspartner zijn voor overheidsinstanties en de politieke wereld, ministers en kabinetten.

Het centrale doel is om de maatschappelijke ondersteuning voor de Vlaamse biogasbedrijven te verhogen door te werken aan de geloofwaardigheid van de biogassector.

Biogasbedrijven willen in de toekomst als vaste waarde worden beschouwd op het vlak van hernieuwbare energie én hun maatschappelijke bijdragen op het vlak van leefmilieu en landbouw gevaloriseerd zien.

Biogas - dé weg naar een bio-gebaseerde economie

Biogas 2021 in kerncijfers voor Vlaanderen

BIOGAS, het wat en hoe, kort en bondig uitgelegd.

  1. De agro-industriële vergisters vormen veruit de belangrijkste groep van biogasproducenten in Vlaanderen. Er zijn in totaal 40 agro-industriële vergisters in Vlaanderen operationeel: 26 agrarische en 14 industriële.
  2. Samen produceren zij 785 GWh aan groene stroom ~ 800.000 gezinnen
  3. Samen produceren zij 1000 GWh aan groene warmte ~ 65.000 gezinnen
  4. Biogasinstallaties hebben een energie-efficiëntie van meer dan 90%.
  5. Biogasinstallaties zijn ‘base-load’ dwz produceren 24/7 itt. zon en wind
  6. Biogasinstallaties zijn in de eerste plaats ORGANISCHE AFVALVERWERKERS; > 2,5 mio. ton per jaar.
  7. Biogasinstallaties dragen bij tot een vermeden fossiele CO2-uitstoot > 350.000 personenwagens;
  8. Biogasinstallaties recupereren waardevolle landbouwkundige nutriënten > 2 mio. ton stikstof
  9. Biogas kan makkelijk opgezuiverd worden tot aardgaskwaliteit, ‘biomethaan’ genoemd. Biomethaan uit biogas kan > 2,5% van alle transportbrandstof vervangen.